Jousen valinta

 

Tähtäinjousen (ja soveltuvin osin kaikenlaisten vastakaarijousten) valinnassa huomioonotettavia seikkoja ovat mm:

  • kätisyys
  • pituus
  • jäykkyys
 
Tämän lisäksi jousen toimintaan (ja jossain määrin ampumatuntumaan) vaikuttaa esimerkiksi rungon materiaali (puu, muovi, magnesium, alumiini, hiilikuitu) sekä lapojen (kaarien) materiaali ja profiili (puu, puu/lasikuitu, puu/hiilikuitu, synteettinen vaahto/hiilikuitu, perinteinen vastakaari, jyrkkä vastakaari yms.).

Kätisyys

Jousen kätisyydestä puhuttaessa kätisyys määräytyy jännettä pitävän käden mukaan. Eli oikeakätistä jousta pidetään vasemmassa kädessä ja vedetään oikealla kädelle. Kaikki nykyiset valmennusoppaat suosittelevat valitsemaan jousen oman kätisyyden mukaan; jos olet oikeakätinen, ammut oikeakätisellä jousella. Aikanaan suositeltiin valitsemaan jousi hallitsevan (dominoivan) silmän perusteella. On kuitenkin todettu, että sormien hienomotoriikalla on ammunnassa suurempi merkitys kuin tähtäämisellä.  

Pituus

Aikuisella jousen pituus on useimmiten 66 -72 tuuman välillä. Karkeasti voidaan sanoa, että 66 tuumainen jousi sopii noin 160 senttiselle ampujalle, 68 tuumainen 160-170 senttiselle, 70 tuumainen 170-180 senttiselle, sen pidemmät voivat harkita 72 tuumaista jousta. Tämä konfiguraatio vaatii jo pitkän 27" rungon. Silloin kun vielä ammuttiin alumiininuolia lasikuituisilla jousilla oli tärkeää että jousi on mahdollisimman tehokas. Tämä tarkoitti mm. lyhyehköjä jousia, ja 68" jousi olikin yleinen jopa miesten luokassa. Nykyaikaisilla jousilla ja nuolilla ammuttaessa kiinnitetään enemmän huomiota esimerkiksi siihen, minkälainen jännekulma tulee sormille. Mitälyhyempi jousi on, sitä jyrkempään kulmaan jänne tulee vedossa. Jos kulma on liian jyrkkä, voi sormiotteen kanssa tula ongelmia. Useimmiten nimetön lipeää jänteeltä. Pidempi jousi on usein mukavampi, pehmeämpi ampua, eikä menetettävä lähtönopeus ole kuin prosentin luokkaa.

Jäykkyys

Aloittelevan ampujan kannattaa ehdottomasti valita jousi kevyemmästä päästä jotta ammuntatekniikkaa pääsee opettelemaan kunnolla. Kilpa-ampujilla paunat ovat useimmiten naisilla 35-40 välillä ja miehillä 45-50 välillä. Tähän pääseminen vaatii kuitenkin muutaman vuoden aktiivisen harjoittelun niin ampumalla kuin erityisillä lajivoimaharjoitteilla. Käytännössä aloittelijan kannattaa aina valita alle 30 paunainen jousi ja lähteä siitä lisäämään jäykkyyttä taitojen ja lajivoiman kasvaessa. Yksinkertainen testi jousen voiman sopivuudelle on pitotesti; vedä jousi ankkurointiin ja pidä asento yllä. Jos se pysyy tärisemättä yli 45 sekuntia ei jäykkyys todennäköisesti ole liian suuri. Jos pystyt pitämän jousta täydessä vedossa yli 2 minuutti voit valita jäykemmät lavat. 

Mittayksiköistä lyhyesti
Nykyaikaisella jousiammunnalla on hyvinkin brittiläiset juuret, ja käytetyt yksiköt ovatkin usein nk. englantilaisen järjestelmän (Imperial units) mukaisia. Useimmin käytettyjä mittayksiköitä ovat:
 
Graini (gr)
1 graini = 0,0648 grammaa. Nuolet ja kärjet punnitaan graineina. Yleisesti käytetään 80-120 grainin kärkiä, jotka siis grammoina painavat n. 5-8 grammaa.
 
Pauna (lbs)
1 pauna = 0,45 kiloa
Jousen jäykkyyttä mitataan paunoina. Lavoissa käytetään useimmiten vetojäykkyyttä mitattuna 28 tuuman AMO-standardi- vetopituudella. AMO-standardin mukainen vetopituus saadaan mitattua mittaamalla todellinen vetopituus kahvan pohjaan/pivot pointiin ja lisäämällä siihen 1 3/4 tuumaa.
 
Tuuma (inch)
1 tuuma = 2,54 senttiä
Jousen pituutta ja vetopituutta mitataan tuumina. Jousen keskiosa on useimmiten 23, 25 tai 27 tuumaa. Lapoja on kilpajousissa yleensä kolmea mittaa, short, medium ja long, joista saadaan runkoja yhdistelemällä 64-72 tuuman mittaisia jousia.
 
Kierteet
Suurin osa jousissa ja tarvikkeissa olevista kierteistä on tuumaisia, UNC-standardin mukaisia kierteitä. Stabilisaattorien ja plungerien tuumakierre on kokoa 5/16 tuumaa. Useimmissa varusteissa on kuusiokolokannat, ja UNC- standardin mukaiset kannat vaativat tuumaiset avaimet.
 
Nopeus
Jalkaa sekunnissa/ fps. Nuolen nopeutta mitataan jalkoina sekunnissa. Tähtäinjousen lähtönopeudet ovat luokkaa 180-220 fps eli 55-65 metriä sekunnissa.

Linkkejä:

World Archery Level 2 Coaching manual (pdf)

 
Teksti: Miika Aulio, muokattu 10.4.2016